NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

Okres trwania: 01.10.2016 – 30.09.2020 r.
Dziedzina: Nauki ekonomiczne
Dyscyplina: Ekonomia


  • Liczba miejsc – 30
  • Czas trwania – 4 lata (8 semestrów)
  • Liczba godzin zajęć dydaktycznych – 450 (43 pkt ECTS)
  • Opłata za semestr  – 2600,00 zł
  • Opłata za 4 lata – 20800,00 zł